10
Pro
Off

V každém případě kvalitní život

Tím, že se stále prodlužuje lidský věk, přibývá logicky i nemocných, kteří trpí některou chorobou stáří. Od pětašedesáti let je v podstatě každý z nás ohrožen počínající stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Moderní doba však přináší i jedno pozitivum.

stará žena

  • Není zapotřebí se obávat, že buď jako nemocný zůstanu osamocen a bez pomoci anebo jako blízký nemocného si nebudu vědět rady.

Zázemí, kde se nemocný cítí bezpečně

Pokud se rozhodnete zajistit nemocnému skutečně kvalitní péči po celých čtyřiadvacet hodin, pak to není žádný problém. Domovy pro seniory, kteří trpí některou z nemocí stáří, se snaží svým klientům zachovat soběstačnost po co nejdelší dobu. Cílem tedy není „jen“ se postarat o jeho základní potřeby, ale život mu skutečně zkvalitnit.

  • Dalo by se tedy říci, že i přes sebevětší snahu není dost dobře možné v domácích podmínkách vytvořit patřičné zázemí.
  • Zejména, pokud se nechcete nebo nemůžete vzdát svého zaměstnání.
  • Kromě toho je i péče o takto nemocného člověka velice vyčerpávající.

    • A to zejména psychicky.

Nemocnému, který trpí Alzheimerovou chorobou, se zcela mění jeho osobnost. Je to způsobeno tím, že jeho mozek tato nemoc doslova stravuje. Je zmatený, často nepoznává své prostředí a ani své blízké.

  • Může stát i agresivním.
  • Je to často zoufalé pro obě strany.

Proto je rozhodně lepším řešením najít místo, kde má kdykoliv k dispozici odbornou a chápající pomoc. V domově se zvláštním režimem http://www.alzheimerhome.cz/o-domove-se-zvlastnim-rezimem/ je také veškerá zdravotní péče na jednom místě. Odpadá tedy dojíždění na různá lékařská vyšetření, která zbytečně nemocného stresují.

seniro

Pomoc pro vás i nemocného

Pokud se přesto rozhodnete pro domácí péči, můžete počítat s veškerou podporou a odbornou pomocí.

  • Cíl je totiž pokaždé stejný – důstojné stáří každého klienta.